Høring – gjennomføring av EU-forordning nr. 536/2014 om klinisk utprøving av legemidler til mennesker

09. juni 2016

Høringsfrist 12.08.2016

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Siri Næsheim Avdeling for jus og arbeidsliv