Høring - Nasjonal kunnskapsbasert fagprosedyre «Etablering og drift av et system for tidlig oppdagelse og systematisk oppfølgning av pasienter med forverret tilstand på sengepost

20. september 2016

Høringsfrist 26.09.2016

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

 

På oppdrag fra Helse Vest har en tverrfaglig arbeidsgruppe fra intensivavdelingen ved Stavanger Universitetssjukehus utarbeidet en ny fagprosedyre til Nasjonalt nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer. Prosedyren «Etablering og drift av et system for tidlig oppdagelse og systematisk oppfølgning av pasienter med forverret tilstand på sengepost» sendes nå ut på høring.

 

Prosedyren gir kunnskapsbaserte anbefalinger om hvordan norske somatiske sykehus kan implementere et system for tidlig oppdagelse og systematisk oppfølgning av pasient med forverret tilstand på sengepost. Vellykket implementering skal inkludere opplæring av helsepersonell, etablering av varslingsprosedyrer og metoder for effektiv kommunikasjon mellom involverte sykepleiere og leger og systemet må bli en del av den daglige driften. Helse Vest ønsker spesielt tilbakemeldinger om prosedyrens lesbarhet og hvorvidt  bruken av begreper som RRS og MIT er gjenkjennelige og forståelige. Prosedyren er satt opp slik som den vil framstå elektronisk på Helsebibliotekets side og har merknader i margen for å tydeliggjøre dette.

Legeforeningen beklager den korte høringsfristen.

Saksbehandler

Audun Fredriksen Medisinsk fagavdeling