Høring - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning av skjoldbruskkjertelkreft

20. juli 2016

Høringsfrist 01.09.2016

Fristen er utløpt

Helsedirektoratet har sendt på høring et utkast til Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning av cancer thyroidea (skjoldbruskkjertelkreft).

Nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling skal bidra til at det offentlige tilbudet i kreftomsorgen blir av god kvalitet og likeverdig over hele landet. Målgrupper for retningslinjene er spesialister innen medisin, kirurgi, onkologi, radiologi og patologi og fastleger. De vil også kunne være av interesse for pasienter og pårørende. Direktoratet skriver at handlingsprogrammet skal suppleres med anbefalinger for fastleger. Målet er å dekke hele pasientforløpet.

Dette er et nytt handlingsprogram og ikke tidligere publisert.

Saksbehandler

Audun Fredriksen | Medisinsk fagavdeling