Høring - oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv.

07. juni 2016

Høringsfrist 01.09.2016

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Siri Næsheim Avdeling for jus og arbeidsliv