Høring - oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv.

07. juni 2016

Høringsfrist 01.09.2016

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Siri Næsheim Avdeling for jus og arbeidsliv