Høring - Oppheving av kravet om henvisning for å få rett til stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut

09. desember 2016

Høringsfrist 25.01.2017

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Sverre Vigeland Lerum Medisinsk fagavdeling