Høring – Rapport om kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder

29. januar 2016

Høringsfrist 21.03.2016

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Anders Vollen Samfunnspolitisk avdeling