Høring – Rapport om kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder

29. januar 2016

Høringsfrist 21.03.2016

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Anders Vollen Samfunnspolitisk avdeling