Invitasjon til å fremme kandidater til Akademikerprisen 2016

18. februar 2016

Høringsfrist 31.03.2016

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Invitasjon til å fremme kandidater til Akademikerprisen 2016.

Akademikerprisen er opprettet i et samarbeid mellom primærforeningene i hovedorganisasjonen, og skal i prinsippet gis som et samlet beløp til norske eller utenlandske enkeltpersoner for deres bidrag til akademisk frihet og for å støtte deres arbeid i kunnskapsformidling. Prisen består av en pengesum på kr 100 000. I tillegg mottar prisvinner et diplom og en skulptur av Nico Widerberg.  

Legeforeningen inviterer med dette alle foreningsledd til å komme med forslag til kandidater. Sentralstyret vil behandle forslagene og innstille en kandidat på sitt møte 28. april.

Akademikerne ønsker at prisen bidrar til å skaffe publisitet og medieoppmerksomhet. Legeforeningen oppfordrer foreningsleddene til å fremme kandidater som jobber med spørsmål som er aktuelle for hele akademikergruppen, og med et tema som appellerer bredt.  

Juryen vil vektlegge aktualitet blant kandidatene og deres arbeidsområder. Det er ønskelig med kandidater som inspirerer til å velge den akademiske veien. Dette i tråd med målet om å bygge opp Akademikernes identitet og skaffe oppmerksomhet. Juryen anmoder foreningene om å sende inn godt begrunnede nominasjoner, gjerne med tilhørende CV, da dette er juryens beslutningsgrunnlag.  

Foreningene har ansvaret for å kvalitetssikre kandidatenes faglige prestasjoner. Forslaget som oversendes juryen skal være begrunnet i henhold til prisens formål. Det vil bli lagt vekt på faglig spredning i tildelingen. Begrunnelsen bør være på ca. ½ til 1 A4-side helst vedlagt kandidatens CV.

Saksbehandler

Sara Underland Mjelva Samfunnspolitisk avdeling