Policynotat om mental global helse

05. februar 2016

Høringsfrist 15.03.2016

Fristen er utløpt

Utvalg for menneskerettigheter, klima og global helse har utarbeidet et utkast til policynotat om global helse.

Notatet ble behandlet av sentralstyret 20.1. 2016. Sentralstyret vedtok å sende notatet på intern høring i Legeforeningen. 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 15. mars 2016. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider. Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningen mener – Høringer.

Saksbehandler

Bjørn Oscar Hoftved | Medisinsk fagavdeling