Forslag om at apotek kan utlevere reseptfrie legemidler med risikominimeringstiltak

14. juni 2017

Høringsfrist 06.08.2017

Fristen er utløpt

Statens legemiddelverk har på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet sendt på høring forslag om at apotek kan utlevere reseptfrie legemidler med risikominimeringstiltak.

I Legemiddelmeldingen heter det at farmasøytutlevering innebærer at enkelte reseptfrie legemidler bare kan utleveres fra farmasøyt i apotek. Legemiddelverket foreslår at særskilt informasjon om legemidler til pasient ikke nødvendigvis skal måtte ivaretas av farmasøyt. Denne type tiltak omtales derfor i høringsnotatet som risikominimeringstiltak. Legemiddelverket mener at tiltaket kan forebygge feilbruk av enkelte reseptfrie legemidler og åpne for at flere legemidler som per i dag er reseptpliktige vil være egnet for reseptfri bruk.

Saksbehandler

Jan Emil Kristoffersen | Medisinsk fagavdeling