Innføring av overtredelsesgebyr i flere lover med folkehelseformål

16. juni 2017

Høringsfrist 18.08.2017

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Julie Kalveland Samfunnspolitisk avdeling