Innføring av overtredelsesgebyr i flere lover med folkehelseformål

16. juni 2017

Høringsfrist 18.08.2017

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Julie Kalveland Samfunnspolitisk avdeling