Høring - Refusjon mellom kommunene

13. februar 2017

Høringsfrist 17.03.2017

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Pål Alm Kruse Jus og arbeidsliv