Landsstyresak – Valg av leder, nestleder, tre medlemmer og varamedlemmer til Rådet for legeetikk for perioden 1.1.2018 - 31.12.2021 - innhenting av forslag fra foreningsleddene.

20. januar 2017

Høringsfrist 01.03.2017

Fristen er utløpt

Sentralstyret ønsker forslag til kandidater til Rådet for legeetikk.

I henhold til Reglement for Rådet for legeetikk § 3, jf lovenes § 3-1-3, 1. ledd nr 11, skal landsstyret i år velge nye medlemmer av Rådet for legeetikk. Det er i reglementet for Rådet for legeetikk tillagt sentralstyret å fremlegge forslag til sammensetning av Rådet. Dette innebærer i praksis at sentralstyret er valgkomité og at den landsstyrevalgte valgkomiteen ikke har forberedelse av dette valget i sitt mandat.

Sentralstyret vedtok i møte 18.1.2017 å iverksette prosess for innhenting av forslag for valg av medlemmer til rådet.

Sentralstyret ber om at forslag på kandidater sendes til stab@legeforeningen.no innen 1.3.2017. Vi ber om at vedkommende kandidat som foreslås er forespurt.

Nåværende medlemmer av Rådet er forespurt om de stiller til gjenvalg. Alle unntatt nestleder Karsten Hytten stiller til gjenvalg.

Rådet har i perioden følgende sammensetning:

Medlemmer
Svein Aarseth, leder
Karsten Hytten, nestleder
Ellen Økland Blinkenberg
Gunnar Skipenes
Siri Hagen Brelin

Varamedlemmer
Thore Andre Henrichsen
Ståle Clementsen

Saksbehandler

Anne Torill Nordli | Generalsekretærens stab