Legeforeningens innspill til informasjonssikkerhet ved bruk av private leverandører i helse- og omsorgssektoren

31. oktober 2017