Utkast til forskrift om organisasjon, oppgaver og saksbehandling for Diskrimineringsnemnda

17. oktober 2017

Høringsfrist 26.10.2017

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Kristin Krogvold Avdeling for jus og arbeidsliv