Utkast til forskrift om organisasjon, oppgaver og saksbehandling for Diskrimineringsnemnda

17. oktober 2017

Høringsfrist 26.10.2017

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Kristin Krogvold Avdeling for jus og arbeidsliv