Endringer i straffeprosessloven og i forskrift om opphold i politiarrest

28. juni 2018

Høringsfrist 17.09.2018

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Anders Schrøder Amundsen | Avdeling for jus og arbeidsliv