Læringsmål generell kirurgi

09. mai 2018

Høringsfrist 06.06.2018

Fristen er utløpt

Helsedirektoratet sender med dette læringsmål for generell kirurgi del 2 og del 3 på høring. Bakgrunnen for høringen er arbeidet med legenes spesialitetsstruktur og spesialistutdanning, som også tidligere har vært på høring. Da ble det av flere instanser påpekt at det fortsatt er behov for en generell kirurgisk spesialitet i tillegg til spesialiteten i gastroenterologisk kirurgi. Direktoratet har derfor jobbet videre med problematikken, og sender nye forslag på høring.

Direktoratet skriver at mange pasienter har vanlige sykdommer som ikke trenger avansert behandling. De ser derfor behov for generalister både innen kirurgi og indremedisin, og opplever at det er viktig at spesialitetsstrukturen er tilpasset dette. Videre skriver direktoratet at generalistkompetansen innen indremedisin er ivaretatt i spesialitetsstrukturen gjennom spesialitetene indremedisin samt akutt- og mottaksmedisin.

Helsedirektoratet har utredet behovet for en generell kirurgisk spesialitet, og har i utarbeidelsen av læringsmål for del 3 i generell kirurgi innhentet faglig råd fra spesialitetskomiteen i generell kirurgi

I denne høringen ønsker Helsedirektoratet tilbakemeldinger på hvorvidt det er nødvendig med en generell kirurgisk spesialitet for å ivareta generalistkompetansen innen kirurgi ved sykehus der denne kompetansen anses hensiktsmessig, eller om denne kan ivaretas på annen vis. De ønsker også tilbakemelding på om læringsmålene dekker kompetansebehovet for en slik spesialitet.

Vi gjør oppmerksom på at høringen fra direktoratets side har svært kort frist.

Saksbehandler

Ingunn Muus Vågeskar | Fagmedisinsk avdeling