Nasjonal faglig retningslinje for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

17. juli 2018

Høringsfrist 30.08.2018

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Høringsgrunnlag

Helsedirektoratet sender på høring forslag til anbefaling for måling av hodeomkrets i helsestasjonen. Anbefalingen ferdigstilles tidligere enn de resterende anbefalingene for måling av vekt og høyde da mange friske barn med stor hodeomkrets i dag sendes til utredning i spesialisthelsetjenesten.

Saksbehandler

Jan Emil Kristoffersen Medisinsk fagavdeling