Rapport om håndtering av enhetspriser for legemidler og prinsipper for rutiner for prisinformasjon

10. mars 2018

Høringsfrist 07.05.2018

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Anita Lyngstadaas | Medisinsk fagavdeling