Utkast til forskrift om medisinske kvalitetsregistre

27. november 2018

Høringsfrist 22.01.2019

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Cecilie Hallan Avdeling for jus og arbeidsliv