Endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften

14. mars 2019

Høringsfrist 08.04.2019

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Gro Tove Heim Johnsen Medisinsk fagavdeling