Faglig retningslinje til helsehjelp til personer med kjønnsinkongruens

04. desember 2019

Høringsfrist 20.01.2020

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Ragnar Nesvåg Medisinsk fagavdeling