Faglig retningslinje til helsehjelp til personer med kjønnsinkongruens

04. desember 2019

Høringsfrist 20.01.2020

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Saksbehandler

Ragnar Nesvåg Medisinsk fagavdeling