Høring - forslag til endringer i straffegjennomføringsloven (bruk av spytthette, pust- og bevegelsessensor i fengselsceller mv.)

17. juli 2019

Høringsfrist 26.08.2019

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt forslag til endringer i straffegjennomføringsloven på alminnelig høring.

Hovedpunktene i forslagene i høringen kan oppsummeres på følgende måte:

 • Forslag til en endring i straffegjennomføringsloven § 14 som innebærer at bestemmelsen vil gi en tydelig hjemmel for at en innsatt kan overføres til et annet fengsel, herunder fengsel med høyere sikkerhetsnivå, i forbindelse med transport ut av landet.
  • Les mer om dette i kap. 2 i Departementets høringsnotat.
 • Forslag til en oppdatert hjemmel i straffegjennomføringsloven § 27 for at kriminalomsorgen kan innhente opplysninger fra politiet om personer som ønsker å besøke innsatte i fengsel.
  • Les mer om dette i kap. 3 i Departementets høringsnotat.
 • Forslag til ny § 29 a i straffegjennomføringsloven som innebærer at bestemmelsen vil gi hjemmel for å ta i bruk elektroniske pust- og bevegelsessensorer i fengselsceller, for å forebygge og forhindre selvmord og overdosedødsfall.
  • Les mer om dette i kap. 4 i Departementets høringsnotat.
 • Forslag til et nytt andre ledd i straffegjennomføringsloven § 38 som uttrykkelig gir hjemmel for bruk av spytthette på en innsatt for å avverge fysiske angrep som kan være egnet til å vekke frykt, smerte eller annet betydelig ubehag, og en justering av loven som innebærer at det vil angis en noe lavere terskel for bruk av spytthette, håndjern, transportjern, bodycuff og tilsvarende tvangsmidler enn for mer inngripende tvangsmidler, som sikkerhetscelle og sikkerhetsseng.
  • Les mer om dette i kap. 5 i Departementets høringsnotat

Les mer på siden til Justis- og beredskapsdepartementet.  

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 26. august 2019. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Siri Næsheim | Avdeling for jus og arbeidsliv