Høring om tiltak for å styrke legemiddelberedskapen. Forslag til endringer i legemiddelloven og apotekloven

01. november 2019

Høringsfrist 06.12.2019

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Anders Sondrup Avdeling for jus og arbeidsliv