Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag: Ny anbefaling om trombektomi i utvidet tidsvindu

05. juli 2019

Høringsfrist 06.08.2019

Fristen er utløpt

Helsedirektoratet sender med dette nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag: Ny anbefaling om trombektormi i utvidet tidsvindu. Helsedirektoratet vil ha tilbakemelding på den nye faglige retningslinjen.  

Revidert nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag ble publisert 18. desember 2017. I dette arbeidet var trombektomi en sentral problemstilling, og kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet gjennomførte en fullstendig metodevurdering som dannet grunnlag for en nasjonal anbefaling: 

«Trombektomi anbefales utført så raskt som mulig og senest innen 6 timer etter debut av symptomer hos pasienter med hjerneinfarkt som skyldes okklusjon av store hjernearterier i fremre kretsløp (Karotis-kretsløpet)» 

På bakgrunn av kunnskapsgrunnlaget da, ble tidsvinduet fra symptomdebut av hjerneslaget til start av denne typen behandling begrenset til maksimalt 6 timer etter symptomdebut.  

 

Les mer på siden til Helsedirektoratet: https://www.helsedirektoratet.no/horinger/nasjonal-faglig-retningslinje-for-behandling-og-rehabilitering-ved-hjerneslag-revidert-anbefaling-om-trombektomi-i-utvidet-tidsvindu#!b  

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen  

6. august 2019. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.  

Saksbehandler

Hedda Maurud | Medisinsk fagavdeling