Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag: Ny anbefaling om trombektomi i utvidet tidsvindu

05. juli 2019

Høringsfrist 06.08.2019

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helsedirektoratet sender med dette nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag: Ny anbefaling om trombektormi i utvidet tidsvindu. Helsedirektoratet vil ha tilbakemelding på den nye faglige retningslinjen.  

Revidert nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag ble publisert 18. desember 2017. I dette arbeidet var trombektomi en sentral problemstilling, og kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet gjennomførte en fullstendig metodevurdering som dannet grunnlag for en nasjonal anbefaling: 

«Trombektomi anbefales utført så raskt som mulig og senest innen 6 timer etter debut av symptomer hos pasienter med hjerneinfarkt som skyldes okklusjon av store hjernearterier i fremre kretsløp (Karotis-kretsløpet)» 

På bakgrunn av kunnskapsgrunnlaget da, ble tidsvinduet fra symptomdebut av hjerneslaget til start av denne typen behandling begrenset til maksimalt 6 timer etter symptomdebut.  

 

Les mer på siden til Helsedirektoratet: https://www.helsedirektoratet.no/horinger/nasjonal-faglig-retningslinje-for-behandling-og-rehabilitering-ved-hjerneslag-revidert-anbefaling-om-trombektomi-i-utvidet-tidsvindu#!b  

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen  

6. august 2019. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.  

Saksbehandler

Hedda Maurud Medisinsk fagavdeling