Nasjonal veileder for utprøvende behandling

09. mai 2019

Legeforeningen har besvart Helsedirektoratets høring om nasjonal veileder for utprøvende behandling.

Veilederen skal ta utgangspunkt i de nasjonale prinsippene for utprøvende behandling, presentert i Kvalitetsmeldingen av 2912-2013.

Helsedirektoratet ønsket at høringsuttalelser skulle sendes inn via et elektronisk tilbakemeldingsskjema (i et QuestBack-skjema).

Dere kan lese Legeforeningens høringsuttalelse i skjemaet ved å åpne vedlagt fil.

 

Saksbehandler

Anita Lyngstadaas | Medisinsk fagavdeling