Utkast til versjon 6.0 av Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren

06. august 2019

Høringsfrist 19.09.2019

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Helga Bysting Jus og arbeidsliv