Forslag om merverdiavgiftsplikt ved omsetning og formidling av alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling

04. august 2020

Høring: Høring – forslag om merverdiavgiftsplikt ved omsetning og formidling av alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling

Legeforeningen viser til notat med forslag om merverdiavgiftsplikt ved omsetning og formidling av alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling. Det er tale om forslag av stor prinsipiell betydning.
Legeforeningen er kritisk til en altfor kort høringsfrist, midt på sommeren.

 

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Stine K. Tønsaker | Avdeling for jus og arbeidsliv