Høring av forslag til lovendringer – enkelte unntak fra taushetsplikten og utvidelse av varslingsplikten til Statens undersøkelseskommisjon

11. februar 2020

Høringsfrist 07.04.2020

Denne høringen er fremdeles i arbeid. Høringsuttalelsene vil bli lastet opp til denne siden når den er klar.

Saksbehandler

Stine K. Tønsaker Avdeling for jus og arbeidsliv