Høring - forslag til endringer i forsvarsloven og vernepliktsforskriften

19. februar 2020

Høringsfrist 12.03.2020

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Fra Akademikerne har Legeforeningen mottatt høring fra Forsvarsdepartementet forslag til endringer i forsvarsloven og vernepliktsforskriften.

 

Forsvarsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven) og forskrift om verneplikt og heimevernstjeneste (vernepliktsforskriften). Departementet foreslår å lovfeste adgangen til å inngå kontrakt om tjenesteplikt som reservist i Forsvaret. Departementet foreslår videre å regulere i vernepliktsforskriften nærmere om gjennomføringen av frivillig tjeneste som reservist og å tydeliggjøre hvordan tjenestepliktig personell som avslutter tjenesten i Forsvaret skal disponeres som reserver.

 

Denne høringen skal behandles administrativt dersom noen foreningsledd har konkrete innspill som Legeforeningen kan oversende Akademikerne. Legeforeningen forutsetter at Akademikerne svarer ut høringen. 

 

Les mer på siden til Forsvarsdepartementet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 12. mars 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

 

Saksbehandler

Bente Kvamme | Avdeling for jus og arbeidsliv