Høring – Koronaloven – spørsmål om forlengelse

14. april 2020

Høringsuttalelse

Legeforeningen mottok fra Justis- og beredskapsdepartementet via Akademikerne høring om spørsmål om forlengelse av koronaloven. Grunnet kort frist (1 dag) ble ikke høringen sendt ut internt til Legeforeningens foreningsledd, men høringen ble behandlet administrativt og oversendt Akademikerne .

Saksbehandler

Anders Sondrup Avdeling for jus og arbeidsliv