Høring om endringer i forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta m.fl. OBS: KORT FRIST!

14. mai 2020

Høringsfrist 28.05.2020

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Høringsgrunnlag

Fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har Legeforeningen mottatt høring om endringer i forskrift om betaling fra pasienter for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, forskrift om godtgjørelse for å yte poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten (poliklinikkforskriften) og forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege.

HOD foreslår i dette høringsnotatet at kvinner i fertil alder som har fått rett til helsehjelp i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) skal kunne motta veiledning om, få satt inn eller eventuelt fjernet langtidsvirkende prevensjon uten å betale egenandel eller annen
pasientbetaling.


HOD legger frem at det skal etableres lavterskeltilbud i spesialisthelsetjenesten for personer med risiko for å begå seksuelle overgrep mot barn, der det legges til grunn at pasientene ikke behøver å være henvist fra fastlege. Behandlingstilbudet skal inkluderes i aktivitetsbasert finansiering. Departementet foreslår derfor endringer som vil gi sykehusene anledning til å kreve både refusjon og egenandel for behandlingen for denne gruppen.

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

 

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 28. mai 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Siri Næsheim Avdeling for jus og arbeidsliv