Høring – opptak til byttelisten

07. juli 2020

Høringsfrist 10.08.2020

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Statens legemiddelverk mottatt høringen opptak til byttelisten.

Legemiddelverket opplyser at det for eksempel gjelder når det ikke foreligger direkte sammenlignende bioekvivalensstudier, men hvor Legemiddelverket mener at legemidlene er generisk og medisinsk likeverdige.

 

Les mer i bakgrunnsdokumentene fra Statens Legemiddelverk.

 

Denne høringen skal behandles administrativt grunnet kort høringsfrist fra Statens legemiddelverk.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 10. august 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

 

Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningens politikk – Høringer

Saksbehandler

Anita Lyngstadaas | Medisinsk fagavdeling