Høring - Velferdsteknologi til barn og unge med nedsatt funksjonsevne

23. november 2020

Høringsfrist 03.01.2021

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har fra Helsedirektoratet mottatt høring om velferdsteknologi til barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Helsedirektoratet skrivet at velferdsteknologi til barn og unge med nedsatt funksjonsevne gir stor nytteverdi for bruker selv, for pårørende og for tjenesten, når det brukes riktig og barnet settes i sentrum. Opplevde gevinster er i form av økt selvstendighet, mestring og deltagelse for barna, samt at teknologien kan bidra til trygghet og avlastning for foreldrene.

 

Nasjonale faglige råd blir gitt på områder med lite faglig uenighet, men der det likevel er behov for å gi nasjonale råd og praktiske eksempler relatert til pasienter og befolkning.

 

Formålet med å gi ut nasjonale faglige råd på dette området er å spre ny kunnskap og tilrettelegge for kunnskapsbasert praksis om velferdsteknologi i tjenester til barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

 

Det gis tre råd:

  • Råd 1: Kommunen bør etablere ett eller flere tverrsektorielle tjenesteforløp for tildeling og oppfølging av velferdsteknologi til barn og unge med nedsatt funksjonsevne

 

  • Råd 2: Kommunen bør tilby velferdsteknologi i tjenester til barn og unge med nedsatt funksjonsevne for å fremme økt mestring av eget liv og deltagelse med andre

 

  • Råd 3: Kommunen skal involvere barnet og familien i prosessen med kartlegging, tildeling og oppfølging av velferdsteknologi til barn og unge med nedsatt funksjonsevne

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyre.

 

Les mer på siden til Helsedirektoratet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 3. januar 2021. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Charlotte Ibsen Henriksen Medisinsk fagavdeling