Høringsgrunnlag – landsstyresak – suppleringsvalg (vara) til Rådet for legeetikk

27. januar 2020

Høringsfrist 01.03.2020

Fristen er utløpt

Sentralstyret ønsker forslag til kandidat til Rådet for legeetikk (varamedlem)

Som følge av at et medlem i Rådet for legeetikk har trukket seg, og et varamedlem har blitt fast medlem, er det behov for å supplere med ett varamedlem. Funksjonstiden vil være fram til 31.12.2021.

I henhold til reglement for Rådet for legeetikk, er sentralstyre valgkomite og innstiller overfor landsstyret.

Sentralstyret vedtok i møte 14.1.2020 å iverksette prosess for innhenting av forslag.  Vi ber om at forslag til kandidater sendes inn via Legeforeningens nettsider innen 1.3.2020.

Saksbehandler

Anne Torill Nordli | Generalsekretærens stab