Høringsgrunnlag – landsstyresak – suppleringsvalg (vara) til Rådet for legeetikk

27. januar 2020

Høringsfrist 01.03.2020

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Sentralstyret ønsker forslag til kandidat til Rådet for legeetikk (varamedlem)

Som følge av at et medlem i Rådet for legeetikk har trukket seg, og et varamedlem har blitt fast medlem, er det behov for å supplere med ett varamedlem. Funksjonstiden vil være fram til 31.12.2021.

I henhold til reglement for Rådet for legeetikk, er sentralstyre valgkomite og innstiller overfor landsstyret.

Sentralstyret vedtok i møte 14.1.2020 å iverksette prosess for innhenting av forslag.  Vi ber om at forslag til kandidater sendes inn via Legeforeningens nettsider innen 1.3.2020.

Saksbehandler

Anne Torill Nordli Generalsekretærens stab