Endringer i Etiske regler for leger

26. januar 2021

Høringsfrist 28.02.2021

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Det foreslås endringer i flere bestemmelser i Etiske regler for leger.  

Forslagene er basert på erfaringer Rådet for legeetikk har gjort seg de siste årene både gjennom deltakelse i samfunnsdebatt og behandling av konkrete saker. Endringer i Etiske regler for leger kan vedtas av Den norske legeforenings landsstyre.

Saksbehandler

Ida Øygard Haavardsholm Avdeling for jus og arbeidsliv