Forslag om lovendring vedr medlemskap i tidligere hovedspesialitetsforening

26. januar 2021

Høringsfrist 28.02.2021

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Det foreslås en endring i Legeforeningens lover vedrørende medlemskap i Norsk kirurgisk forening og Norsk indremedisinsk forening.

Det foreslås endringer i Legeforeningens lover som vil innebære en delvis reversering av endringer vedtatt i forbindelse med innføringen av ny spesialitetsstruktur.

Den foreslåtte reverseringen går ut på at leger som har spesialistutdanning innen kirurgi eller indremedisin etter gammel ordning får fortsette å være medlem i både den gamle hovedspesialitetsforeningen og grenspesialitetsforeningen, men at dette ikke får konsekvenser for kontingentfordelingen.

Saksbehandler

Ida Øygard Haavardsholm Avdeling for jus og arbeidsliv