Høring - endringer i helsepersonelloven: autorisasjon av naprapater, osteopater, logopeder og paramedisinere

07. april 2021

Høringsfrist 10.05.2021

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) mottatt høring med forslag om å autorisere naprapater, osteopater, logopeder og paramedisinere som helsepersonell, jf. helsepersonelloven § 48. I høringsnotatet skisseres også hva som skal ligge til grunn for å få rett til autorisasjon som naprapat, osteopat, logoped eller paramedisiner.

 

Bakgrunnen er anmodninger fra hhv. Norsk naprapatforbund, Norsk Logopedlag, Norsk Osteopatforbund og Delta.  På bakgrunn av disse fikk Helsedirektoratet i brev av 10. april 2019 i oppdrag å vurdere om nevnte grupper bør autoriseres etter helsepersonelloven. De leverte sine anbefalinger 24. mai 2020.

Det er verdt å merke seg at før Helse- og omsorgsdepartementet hadde tatt stilling til Helsedirektoratets anbefalinger, fattet Stortinget, i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2021, følgende vedtak (vedtak 165):

Stortinget ber regjeringen gi offentlig autorisasjon til naprapater og osteopater, samt ta en vurdering av om akupunktører skal autoriseres som helsepersonell. Inntil vurdering av akupunktører er fullført skal momsunntak videreføres.

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 10. mai 2021. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret 31. mai 2021.

Saksbehandler

Stine K. Tønsaker | Avdeling for jus og arbeidsliv