Høringsuttalelse – Analyse- og varslingsfunksjon for legemiddelmangel i primærhelsetjenesten

05. november 2021

Høringsuttalelse

Høringsuttalelse – Analyse- og varslingsfunksjon for legemiddelmangel i primærhelsetjenesten

Legeforeningen takker for muligheten til å gi innspill til rapporten.  

Legeforeningen støtter opprettelse av en nasjonal analyse- og varslingsfunksjon for primærhelsetjenesten som er ansvarlig for enhetlig og rask informasjon i mangelsituasjoner.  

 

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Tor Carlsen Medisinsk fagavdeling