Legeforeningens høringsuttalelse – høring av forslag om forlenget rekvireringsrett for sykepleiere og farmasøyter for vaksiner mot covid-19

02. desember 2021

Legeforeningens høringsuttalelse – høring av forslag om forlenget rekvireringsrett for sykepleiere og farmasøyter for vaksiner mot covid-19

Helse- og omsorgsdepartementet sendte den 17. november 2021 på høring et forslag om endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek.
Det foreslås å forlenge sykepleieres og farmasøyters rett til å rekvirere vaksiner i henhold til vaksinasjonsprogram mot covid-19. Frist for å avgi høringsuttalelse er satt til 1. desember 2021.

 

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Anders Sondrup | Avdeling for jus og arbeidsliv