Høring av forslag til ny forskrift om oppfølgning av barn på institusjon og forslag til ny tilsynsforskrift

Medisinsk fagavdeling

20. april 2022

Høringsfrist 25.05.2022

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Legeforeningen har fra Barne- og familiedepartementet mottatt høring av forslag til ny forskrift om oppfølgning av barn på institusjon og forslag til ny tilsynsforskrift.

Departementet skriver i høringsbrevet at høringen består av to forskjellige høringsnotater med forslag til forskrifter til ny barnevernslov. Begge høringsnotatene gjelder forslag til forskrifter på institusjonsområdet. Det første høringsnotatet inneholder forslag til en ny forskrift om oppfølgning av barn på barnevernsinstitusjon («oppfølgningsforskriften»). Det andre høringsnotatet inneholder forslag til forskrift om tilsyn med tjenester og tiltak til barn og unge i barnevernsinstitusjon m.m. («tilsynsforskriften»). Denne forskriften skal erstatte dagens tilsynsforskrift Forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling.

Departementet ber om at høringsnotatene behandles separat, og at det skilles tydelig mellom høringsnotatene i innspillene:

  1. Forslag til ny forskrift om oppfølgning av barn på institusjon  («oppfølgningsforskriften»)
  2. Forslag til ny tilsynsforskrift ("tilsynsforskriften")

Denne høringen skal behandles av Fagstyret.

Les mer i vedlagte dokumenter og på siden til Barne- og familiedepartementet

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 25. mai 2022. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Nina Finstad | Medisinsk fagavdeling