Høring av Regional utviklingsplan 2023–2035 for Helse Vest RHF

Helsepolitisk avdeling

15. september 2022

Høringsfrist 03.10.2022

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Helse Vest RHF mottatt høring av Regional utviklingsplan 2023-2035

Helse Vest RHF skriver i høringsnotatet at utviklingsplanen skal bidra til å realisere vår felles helsetjeneste. Den skal skildre hvordan det regionale helseforetaket skal utvikle virksomheten for å møte framtidige behov, og peke på tiltak som er nødvendige for å håndtere utfordringene.

Utviklingsplanen tar for seg et bredt spekter av innsatsområder, som dekker mye av virksomheten i Helse Vest. Gjennom planperioden skriver de at man likevel se at aktiviteten innenfor de ulike innsatsområdene varierer, og er av ulikt omfang. Variasjonen oppstår blant annet på grunn av prosjekt- og programgjennomføring, innovasjon og utvikling, nasjonale føringer eller eksterne faktorer som pandemiutbrudd. For å skape oppmerksomhet om og øke interessen for det som skjer, vil Helse Vest framheve utvalgte satsinger i perioder der de er særskilt aktuelle.

Helse Vest RHF skriver på nettsiden at de har to fremhevede satsinger for utviklingsplanen:

Helse Vest RHF ber særlig på innspill knyttet til samhandling på tvers av faglige, organisatoriske og geografiske grenser, samt hvordan man sammen kan skape vår felles helsetjeneste. De ber også om innspill på hvordan man kan løse utfordringene knyttet til bærekraft og økende behov for helsetjenester.

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

Les mer på siden til Helse Vest RHF her

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 3. oktober 2022. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Linda Markham | Helsepolitisk avdeling