Høring - Avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg

Avdeling for jus og arbeidsliv 06. april 2022

Høringsfrist 03.06.2022

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Ida Øygard Haavardsholm Avdeling for jus og arbeidsliv