Høring - implementering av forordning (EU) 2017/746 (IVDR) og regler om overtredelsesgebyr for medisinsk utstyr

Avdeling for jus og arbeidsliv 07. februar 2022

Høringsfrist 01.03.2022

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Cecilie Tandberg Hallan Avdeling for jus og arbeidsliv