Høring - Innspill til neste folkehelsemelding

Samfunnspolitisk avdeling

03. mars 2022

Høringsfrist 23.03.2022

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Linda Markham | Samfunnspolitisk avdeling