Legeforeningens høringsuttalelse - Revidering av koronaveileder kap. 14 om prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

27. januar 2022