Høring - Tryggere helseapper: Forslag til evalueringsrammeverk og modell for bruk

Medisinsk fagavdeling

02. mai 2022

Høringsfrist 20.05.2022

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Anne Ringnes | Medisinsk fagavdeling