Høring - endringer i utdanningsplanen i samfunnsmedisin

Medisinsk fagavdeling

08. november 2023

Høringsfrist 10.12.2023

Denne høringen er fremdeles i arbeid. Høringsuttalelsene vil bli lastet opp til denne siden når den er klar.

Se og sende inn høringssvar

OPPDATERT 15.11.2023

Helsedirektoratet har innvilget Legeforeningens forespørsel om utsatt frist og høringsfristen for foreningsleddene forlenges derfor til 10. desember 2023.

 

------

Legeforeningen har fra Helsedirektoratet mottatt høring av endringer i utdanningsplanen i samfunnsmedisin.

Helsedirektoratet skriver at planen gir anbefalinger for et helhetlig utdanningsløp for LIS i samfunnsmedisin, med blant annet læringsaktiviteter til læringsmål. De skriver videre at endringene tar sikte på å klargjøre læringsmålene og tydeliggjøre hvordan læringsmålene kan oppnås og gi bedre rammer for spesialiteten.

Direktoratet skriver også at det ikke er gjort endringer i læringsmål eller andre endringer som vil kreve en forskriftsendring.

Overordnet oppsummering av endringer:

 1. En korttekst til læringsmål (LM SAM- 003) er endrer (kolonne E)
 2. Det er lagt til utdypende tekster til enkelte av læringsmålene (kolonne G).
 3. Utdypende tekst på LM-044 og 045 er fjernet, da læringsaktiviteten (klinisk tjeneste) dekker denne teksten (kolonne G).
 4. Det er gjort endringer i eksisterende læringsaktiviteter og det er lagt til nye læringsaktiviteter (kolonne I).
 5. Læringsaktiviteten Prosjektoppgave: KLOK tilpasset samfunnsmedisin er endret til Forbedringsprosjekt
 6. Ny læringsform – praktisk tjeneste, med læringsaktiviteten samfunnsmedisinsk arbeid er lagt til som aktivitet til alle læringsmål med unntak av læringsmål 044 og 045.
 7. Langteksten til læringsaktiviteten kurs er fjernet (kolonne J).
 8. På dokumentasjonsform på kurs er Kursbevis m/ kursprøve endret til Kursbevis (kolonne K)
 9. Under overskriften Læringsmål er det lagt inn tekst - Alle læringsmål skal gjennomgås med veileder på individuell veiledning.
   

Helsedirektoratet forklarer også at alle endringer som er foreslått er tydelig markert i Excel-arket, som er vedlagt høringen på nettsiden til Legeforeningen. De skriver at endringene er markert med blå tekst, både det som er nytt og det som foreslår fjernes. Det som foreslås fjernes, er i tillegg markert ved overstrykning av teksten.

Denne høringen skal behandles av Fagstyret. 

Vi har forståelse for at høringens frist er knapp, men håper foreningsleddene har mulighet til å svare ut dersom høringen virker relevant. Det bes om at innspill sendes til Legeforeningen innen 10. desember 2023. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Mona Raddum Loe | Medisinsk fagavdeling