Høring - Genteknologiutvalgets utredning NOU 2023:18 Genteknologi i en bærekraftig fremtid

Medisinsk fagavdeling

01. desember 2023

Høringsfrist 01.02.2024

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Anita Lyngstadaas | Medisinsk fagavdeling