Høring - Utkast til nytt råd i veileder Informasjon til pårørende i forbindelse med obduksjon og forskning ved dødsfall hos barn

Medisinsk fagavdeling

28. februar 2024

Legeforeningen takker for muligheten til å uttale seg om det nye rådet i veileder Informasjon til pårørende i forbindelse med obduksjon og forskning ved dødsfall hos barn.

Legeforeningen er opptatt av barns rettssikkerhet, og støtter hovedregelen om at døde barn først fraktes til sykehus etter at politiet har gjort sin åstedsgranskning. Ved melding om et livløst barn vil ofte lege følge med i ambulansen. I de få tilfellene det ikke er lege til stede som kan bekrefte at døden har inntruffet støttes at barnet fraktes til sykehus, uavhengig av politiets arbeid. 

Dette nye rådet innebærer at lege, såfremt det er mulig må rykke ut sammen med ambulansen når det kommer melding om et livløst barn.

 

Med hilsen
Den norske legeforening

Siri Skumlien
generalsekretær

Johan Georg Røstad Torgersen
Fagdirektør

Elisabeth Selvaag
spesialrådgiver/lege

 

Saksbehandler

Elisabeth Selvaag | Medisinsk fagavdeling