Hovedavtalen i staten

Hovedavtalen med utløpsdato 31.12.2020 gjelder fortsatt.

På grunn av pandemien ble staten og hovedsammenslutningene i fjor høst enige om å utsette forhandlingene. Hovedavtalen som har utløpsdato 31.12.2020 ble forlenget. Den gjelder frem til partene fremforhandler ny avtale. Planen er at de skal gjennomføre forhandlinger i løpet av året.