Hovedavtalen i staten

Om medbestemmelse, partenes rettigheter og plikter, mv.