Leger ansatt i staten

Hovedavtalen i staten

Hovedavtalen i staten 2009-2012
Periode: 01.02.09 – 31.12.12 - Prolongert til 31.12.15
20. august 2018